מרעיון למוצר פיזי - מקצה לקצה

בשיתוף

ניהול משאבים

ניהול כ"ח אדם ותקציב ניהול משאבים וכוח אדם, בקרת תכנון מול ביצוע, חלוקת אחריות, ויצירת משימות לביצוע. הפעילות תתבצע יחד עם הלקוח, באישורו ותוך כדי שקיפות ותקשורת מלאה עימו

גיוס ואיתור ספקים  סיוע באיתור וניהול ספקים ויצרנים

תכנון פיננסי ואיתור גורמי מימון בניית צפי

הכנסות והוצאות צפויות, הצפת הנחות היסוד וגורמי אי ודאות, הצגת מספר תרחישים פיננסים, בחינת דרכי מימון, הערכת שווי ושימוש בכסף

רכש רכיבי אלקטרוניקה רכש ציוד ואיתור רכיבים, הפקת רשימת חלקים BOM

איפיון, פיתוח וניהול מוצר

איפיון ותכנון מוצר ראשוני איסוף כלל החומרים הדרושים, קבצי תלת ודפי מידע של הרכיבים השונים מהלקוח, כתיבת איפיון ראשוני בהתאם לדרישות ולאילוצים השונים, תכנון מכאני ראשוני בתוכנת CAD, תוך התייחסות לחומרי הגלם וטכנולוגיות הייצור, הכנת מצגת PDR

תכנון ועיצוב מתקדם קיבוע מידות סופיות למוצר, חלוקה לקליפות במידת הצורך, בחירת קשיחים, תכנון מפורט לכלל החלקים- גיבוש פתרונות מוחלטים לכלל הדרישות כפי שהוגדרו במסמך אפיון, ביצוע התאמות עיצוב-תכנון, עיצוב מפורט לכלל החלקים-הוספת פרטים עיצוביים, הגדרת צבעים, גמורים שונים, הכנת מצגת CDR, הכנת תיק ייצור הכולל רשימת חלקים וקבצי ייצור ושרטוטים

עיצוב תעשייתי איסוף חומרים מהלקוח, העיצוב יבוצע בהתאם לדרישות ואילוצים שונים, בחירת קונפדרציות שונות למיקומי הרכיבים השונים במוצר, הכנת קונספט עיצובי 1 בסקיצות ממוחשבות, הכנת מצגת קונספטים, פיתוח קונספט נבחר בהתייחסות לטכנולוגיות ייצור, עלויות, ייצור, משקלים, נפחים, הרכבה ופרמטרים ייצורים שונים, הכנת מצגת

 

פיתוח אלקטרוניקה ראשוני איסוף כלל החומרים הנדרשים מהלקוח, לרבות האפיון הטכני ודפי מידע של הרכיבים השונים, סיוע בחידוד הדרישות הטכניות, הקמת סביבת עבודה ופיצוח מודולים כללים בהתאם לאפיון הטכני, בניית מערכת ניבויים ודגם היתכנות לבחינת התכנון, הכנת מצגת

 
פיתוח אלקטרוניקה מתקדם תכנון ופיתוח חומרה ספציפית, תכנון ועריכה של מעגל מודפס PCB , תוך התחשבות באילוצים המכאניים ובהתאם למסמך האפיון, בניית גרסה מלאה, ראשונית- לא מיעודת לייצור המוני, הצגת התכנון ללקוח, תיעוד המערכת, הכנת מסמכים והפקת קבצי ייצור

מחקר ושיווק

ניתוח השוק הגלובלי והמקומי איסוף מידע משני ממאגרי מידע מהימנים, תמצות המידע, הצגת מגמות בשוק, ניתוח שוק עולמי ומקומי, הערכת גודל ושווי השוק, זיהוי אפשרויות חדירה וחסמים

ניתוח הלקוחות זיהוי הצרכים, הגדת קהלי היעד, אפיון הקהל, בנייה סקרים, ביצוע וניתוח בערוצים

דיגיטליים או פיזיים

איתור וניתוח המתחרים ניתוח מתחרים ישירים

ועקיפים, בניית מפה תחרותית, זיהוי ערוצי

שיווק וקידום אורגני

סקר פטנטים בדיקת קניין רוחני ווידוא שלא קיים פטנט רשום

בידול ומיתוג הגדרת קהל קהלי יעדי והמודל עסקי, הצגת היתרון תחרותי, בניית חזון, מיתוג ראשוני והצגת ערכי המותג

תכנון האסטרטגיה השיווקית ניתוח SWOT,אסטרטגיה חדירה לשוק, זיהוי מקורות לשיתוף פעולה, גיבוש התקשורת השיווקית, תכנון עלות המדיה

© 2017 by Ariel Rotem